MINI-VERTICUS

csm_mini-verticus-super-silent-filling-hose_cb2e7b6c7f
csm_mb-v-b-control-micro_e4b315af09csm_mini-verticus-open_40ad57af7fcsm_mini-verticus-super-silent_534139c561csm_mini-verticus-super-silent-b-kool_c2a979780bcsm_verticus-interior-view_027894766bcsm_verticus-super-silent-filling-hose-graphic_c3e3fca892

  • Phù hợp với hầu hết mọi lĩnh mực, ưu tiên các lĩnh vực yêu cầu chất lượng tiếng ồn thấp, hoạt động an toàn, chính xác kết hợp với tuổi thọ lâu dài, chi phí vận hành thấp.

Mô tả sản phẩm

  • Phù hợp với hầu hết mọi lĩnh mực, ưu tiên các lĩnh vực yêu cầu chất lượng tiếng ồn thấp, hoạt động an toàn, chính xác kết hợp với tuổi thọ lâu dài, chi phí vận hành thấp.
Áp suất: 225 – 330 bar
Lượng khí xả: 150 – 250 lít / phút
Công suất: 4 – 5.5 kW