VERTICUS

VERTICUS 5

  • VERTICUS hoạt động bền bỉ, mạnh mẽ, thích hợp cho vận hành liên tục
    Tích hợp hệ thống điều khiển B-CONTROL MICRO

Mô tả

  • VERTICUS hoạt động bền bỉ, mạnh mẽ, thích hợp cho vận hành liên tục
    Tích hợp hệ thống điều khiển B-CONTROL MICRO
Áp suất: 225 – 420 Bar
Lượng khí xả: 260 – 680 lít / phút
Công suất: 5.5 – 15 kW