PE 100

- PE 100

  • PE 100 Thiết kế gọn nhẹ, có tính cơ động cao

Mô tả

  • PE 100 Thiết kế gọn nhẹ, có tính cơ động cao
Áp suất: 225 – 330 Bar
Lượng khí xả: 100 lít / phút
Công suất: 2.2 – 4.2 kW