PE-TE

PE-TE

  • PE-TE Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động manh mẽ, thích hợp sử dụng với các phương tiện trên biển.

Mô tả

  • PE-TE Thiết kế nhỏ gọn, hoạt động manh mẽ, thích hợp sử dụng với các phương tiện trên biển.
Áp suất: 225 – 330 Bar
Lượng khí xả: 200 – 300 lít / phút
Công suất: 4 – 7.5 kW