PE-VE

PE-VE

Áp suất: 225 – 420 Bar
Lượng khí xả: 300 – 850 lít / phút
Công suất: 5.5 – 18.5 kW

Mô tả

  • PE-VE khả năng nạp khí lớn. Phù hợp với các yêu cầu đặc biệt về an toàn khí thở và lặn biển.
Áp suất: 225 – 420 Bar
Lượng khí xả: 300 – 850 lít / phút
Công suất: 5.5 – 18.5 kW